Kancelaria Adwokacka Dorobanikadwokatdorobanik.pl

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria adwokacka adwokat Aleksandra Dorobanika i adwokat Magdaleny Dorobanik to kancelaria świadcząca wszechstronną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych zarówno w postępowaniu sądowym jak i w sprawach pozasądowych, w tym również w mediacjach, z zachowaniem najwyższych standardów merytorycznych oraz etycznych.

Pomoc prawna obejmuje również bieżące doradztwo prawne, projekty umów, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie umów zawartych w obrocie cywilnym i gospodarczym.

Kancelaria świadczy również usługi prawne osobom zamieszkującym na stałe za granicą, którzy potrzebują fachowej pomocy oraz prowadzenia spraw przed polskimi sądami a także organami administracji.

Zajmujemy się również prowadzeniem postępowań windykacyjnych, w szczególności poprzez sądowe postępowanie egzekucyjne.

Usługi prawne są świadczone zarówno w formie indywidualnych zleceń jak i w ramach stałej obsługi prawnej.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem świadczonych przez kancelarię usług.

Zakres Usług

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w następujących sprawach:

Prawo cywilne:

 • odszkodowania i powództwa odszkodowawcze (wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie, za niesłuszne: skazanie, zatrzymanie, aresztowanie , o zapłatę),

 • sprawy własnościowe,

 • zasiedzenie,

 • służebność,

 • ustanowienie drogi koniecznej,

 • zniesienie współwłasności,

 • ochrona dóbr osobistych,

 • analiza i sporządzanie umów cywilno-prawnych,

 • sprawy związane z ujawnieniem praw w księgach wieczystych,

 • uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną (skarga pauliańska),

Prawo rodzinne:

 • rozwód, separacja,

 • alimenty ,

 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,

 • władza rodzicielska,

 • ustalenie sposobu i zakresu kontaktów z małoletnim dzieckiem,

 • podział majątku dorobkowego,

 • przysposobienie,

 • ubezwłasnowolnienie,

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku (dziedziczenie: ustawowe, testamentowe),

 • dział spadku,

 • zachowek,

 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku,

 • opodatkowanie spadku ,

 • zapis ,

 • polecenie,

 • uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,

Sprawy mieszkaniowe :

 • eksmisja,

 • zapłata czynszu,

 • meldunek,

 • wstąpienie w stosunek najmu,

 • analiza umów ze spółdzielniami lub deweloperami

 • spory ze spółdzielnią, wspólnotą mieszkaniową

Prawo handlowe:

  >
 • rejestracja spółek,

 • projekty umów i ugód,

 • sporządzenie opinii prawnych,

 • sprawy o wyłączenie wspólnika ze spółki,

 • sprawy o uchylenie uchwały wspólników,

 • sprawy o stwierdzenie nieważności uchwały,

 • sprawy w przedmiocie odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu , likwidatorów spółki.

Prawo administracyjne:

 • reprezentacja przed urzędami,

 • reprezentacja przez kolegiami odwoławczymi,

 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi,

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,

Prawo karne:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym,

 • obrona przed sądem,

 • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego,

 • powództwa adhezyjne,

 • przygotowanie pism procesowych i wniosków dowodowych,

 • sporządzenie prywatnych aktów oskarżenia,

 • sporządzanie i wnoszenie apelacji

 • sporządzanie i wnoszenie kasacji do Sądu Najwyższego

Prawo karne wykonawcze:

 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

 • udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności

 • warunkowego przedterminowego zwolnienia

 • warunkowego zawieszenia wykonania kary

Windykacja wierzytelności:

 • przygotowanie upomnień, wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę,

 • negocjacje w zakresie zmiany terminu płatności, spłaty częściowej należności,

 • prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym,

 • zabezpieczenie wierzytelności na etapie postępowania sądowego,

 • wszczynanie i nadzorowanie postępowań egzekucyjnych

Kontakt/Lokalizacja/Mapa

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Dorobanik

ul. Sądowa 4 /35

50-046 Wrocław

Tel: +48 606 599 490

Tel: 71 34 37 138

Tel/Fax: 71 34 36 721

Email: magdador@poczta.fm

Email: dorobanik@neostrada.pl

Lokalizacja

Kancelaria Adwokacka znajduje się w centrum Wrocławia

w budynku Okręgowej Rady Adwokackiej

(po przeciwnej stronie Sądu Okręgowego we Wrocławiu).

Atutem jest dogodny dojazd i możliwość zaparkowania na strzeżonym parkingu bezpośrednio za budynkiem.

Obsługa prawna świadczona jest w siedzibie Kancelarii

lub w siedzibie Klienta.

Zapewniamy stały kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Mapa


Licznik odwiedzin: 24534 / Aktualizacja: 31.10.2016 rok

Copyright © 2014 Kancelaria Adwokacka Dorobanik